AFRICAN SONGSGOSPEL MUSIC

Senzo Khumalo – ‎Wozani Nizobona (Mp3 Download & Lyrics)

Senzo Khumalo – ‎Wozani Nizobona
Senzo Khumalo – ‎Wozani Nizobona

Senzo Khumalo, an Award-winning South African Gospel musician, featured contributions from Lindani Gumede on his song “‎Wozani Nizobona”.

Download Full Song Stream And Download “Senzo Khumalo – ‎Wozani Nizobona ft. Lindani Gumede”

Download Wozani Nizobona Mp3 By Senzo Khumalo

DOWNLOAD MP3

Wozani Nizobona lyrics By Senzo Khumalo

Baphi laba babethi
Ngeke ngibeluth’empilweni
Beth’uphendula nini
Lo Nkulunkulu ongimkhonzayo
Wozani nizobona

Imisebanzi uNkulunkulu angenzele yona
Nami iyang’mangaza
Yen’usevele wang’sul’inyembezi
Wozani nizobona

Ngabatshela
Laba babengihleba
Ngath’uyalalel’aphendule (Ngath’uyalalel’aphendule)
Wozani nizobona

Ngabatshela mina (Ngabatshela)
Nalaba babengibukela phansi (Laba babengibukela phansi )
Ngath’uyalalel’aphendule (Ngath’uyalalel’aphendule)
Wozani nizobona

Uyayizwa
Imikhuleko yohluphekileyo
Uyazesula
Izinyembezi zokhalayo
Ngoba akamdel’owakhe

Noma kunzima empilweni
Yena akasuki mawukhala Kuye
UnguMduduzi wabakhalayo
Ungayeki, ungayeki ukukholelwa Kuye
Ngob’uyaphendula

Mina ngabatshela ngaloJesu (Ngabatshela)
Ngathi uyayizw’imikhuleko (Laba babengihleba)
Yaze yaphendulwa (Ngath’uyalalel’aphendule)
Nom’izwe selikudelile (Wozani nizobona)

Nawe bayeke bahlekise ngawe (Ngabatshela)
Bayeke bakhulume konke ngawe (Laba babengibukela phansi)
Ngath’uyalalel’aphendule (Ngath’uyalalel’aphendule)
Yes aphendule (Wozani nizobona)

Mina ngabatshela
Ngalo Jesu engimkhonzayo
Ngath’uyalalel’aphendule
Wozani nizobona

Ngiyibonil’imisebenzi Yakhe
Akamdel’ongowakhe
Uyalalela (Ngath’uyalalel’aphendule)
Wozani nizobona (Wozani nizobona)

Ngabatshela mina (Ngabatshela)
Laba babengihleba (Laba babengihleba)
Ngath’uyalalel’aphendule (Ngath’uyalalel’aphendule)
Aphendule (Wozani nizobona)

Ngimbonile eshintsh’isimo sami (Ngabatshela)
Wangenzel’izimanga (Laba babengibukela phansi )
Basebamangal’abantu bathi ngenza ngani (Ngath’uyalalel’aphendule)
Wozani nibon’imisebenzi Yakhe (Wozani nizobona)

Leave a Reply