GOSPEL MUSICLYRICSVIDEOSWESTERN SONGS

Israel Mbonyi – Ku Migezi (Mp3 Download, Lyrics & Video)

CLICK HERE TO DOWNLOAD FAST!!!
Israel Mbonyi – Ku Migezi
Israel Mbonyi – Ku Migezi

Rwandan christian gospel minister named Israel Mbonyi has delivered another song titled “Ku Migezi“.

The unique Track “Ku Migezi ” is inspired by the Holy Spirit and will surely bless you in no small way as you listen to This Gospel music.

Download Ku Migezi Mp3 By Israel Mbonyi

DOWNLOAD MP3

Ku Migezi video By Israel Mbonyi

Ku Migezi lyrics By Israel Mbonyi

Twicaraga ku migezi y’ i Babuloni
Tukarira twibuts’ iwacu
Imitima yacu yari yuzuy’ agahinda
Kuko nta mutabazi twari dufite
Turapfukama dutakir’ Uwiteka
Aratwibuka adukiz’ amaboko
Y’abatujyanyeho iminyago aradutahura
Tuger’ i Siyoni kubw’ ubuntu bwe
Twasaga n’abarota ko dutashye
Amarira atemba kuber’ ibyishimo
Indirimbo nshya zuzuy’ ibitabo byacu
Ubwo twitegeraga ya migabane

Tuzafata urugendo rurerure
Tuzurira imisozi iteganye n’igicaniro
Tujye gutanga ibitambo byishimwe

Nk’ urwibutso ko yadutahuye
Tujye gutanga ibitambo byishimwe

Nk’ urwibutso ko yadutahuye

Amahanga yose abony’ iyo mirimo
Baratangara bubaha Uwiteka
Igitinyiro n’igikundiro by’ Uwiteka Imana
Bigot’ ababaga muri Yerusalemu
Ikibabaje nuko benshi bibagiwe
Imitima yabo iradamarara
Birengagije za ndahiro barahiye
Ubwo bari mw’ishyamba ry’ ikibira
Nzamanur’ inanga nicare ndirimbe
Mpamagare abanjye mbareme agatima
Njye n’inzu yanjye tuzakorera Uwiteka
Waduhay’ amazi tunyotewe
Njye n’inzu yanjye tuzakorera Uwiteka
Waduhay’ amazi tunyotewe

Tuzafata urugendo rurerure
Tuzurira imisozi iteganye n’igicaniro

Nk’ urwibutso ko yadutahuye

Nk’ urwibutso ko yadutahuye

Tuzafata urugendo rurerure
Tuzurira imisozi iteganye n’igicaniro

Nk’ urwibutso ko yadutahuye

Nk’ urwibutso ko yadutahuye

Leave a Reply